Giáo Dục

Soạn bài Tiếng ru, nghe viết

Trong tài liệu soạn bài Tiếng ru, phần Chính tả (Nghe – viết) hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn các em cách làm các bài tập chính tả trang 68 SGK Tiếng Việt 3, tập 1 với các nội dung: Nhớ – viết lại bài thơ Tiếng ru đã học ở phần Tập đọc, tìm các từ có tiếng chứa phụ âm đầu r/d/gi, các tiếng có chứa phần vần uôn/uông.

soan bai tieng ru nghe viet

Soạn bài Tiếng ru, nghe viết

Soạn bài Tiếng ru, nghe viết, Ngắn

Câu 1 (trang 68 sgk Tiếng Việt 3): Trong bài chính tả có các dấu câu nào ?

Trả lời:

Trong bài chính tả có các dấu câu sau : dấu phẩy, dấu chấm phẩy, dấu chấm, dấu gạch ngang, dấu hỏi, dấu chấm than.

Câu 2 (trang 68 sgk Tiếng Việt 3): Tìm các từ :

Trả lời:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng d, gi, r, có nghĩa như sau :

– Làm chín vàng thức ăn trong dầu mỡ sôi → rán (còn gọi là chiên)

– Trái nghĩa với khó → dễ

– Thời điểm chuyển từ năm cũ sang năm mới → giao thừa

b) Chứa tiếng có vần uôn hay uông, có nghĩa như sau :

– Sóng nước nổi lên rất mạnh → cuồn cuộn

– Nơi nuôi nhốt các con vật → chuồng

– Khoảng đất dài được vun cao lên để trồng trọt → luống (còn gọi là liếp)

Trong chương trình học Tiếng Việt lớp 3 phần bài Chính tả (Nghe – viết): Các em nhỏ và cụ già là một nội dung quan trọng các em cần chú ý Soạn bài các em nhỏ và cụ già, nghe viết đầy đủ.

Ngoài nội dung ở trên, các em có thể tìm hiểu thêm phần Soạn bài Tiếng ru, tập đọc nhằm chuẩn bị trước nội dung bài Tập đọc: Tiếng ru SGK Tiếng Việt lớp 3.

Back to top button